Kontrollera dina däck minst en gång per månad

däckservice

Däck är i kontakt med vägen hela tiden du har dem på bilen och de slits kontinuerligt och kan skadas om du kör på något, kör över hål och när du parkerar däcken där däcken är i kontakt med trottoarkanterna. Det är därför viktigt att kontrollera däcken regelbundet för att se att de fortfarande är i gott skick och fria från skador och sprickor. Denna typ av inspektion kan göras när som och görs genom att gå runt bilen i bra belysning och se om däckens sidor ser bra ut. Eftersom det bara tar någon minut så kan det i stort sett göras varje gång innan du kör. Om du upptäcker några problem vid en inspektion, så bör du omedelbart besöka en däckverkstad och låta dem inspektera däcken för att se om skadan är så alvarligt att du bör ersätta däcket med ett nytt däck, eller om du kan laga däcket eller om det är säkert att fortsätta köra. Den däckservice som en verkstad kan göra kan är värdefull då du låter experter kontrollera dina däck.

Vid en tankning är det lämpligt att kontrollera däckens lufttryck. Du kan kontrollera vilket tryck som rekommenderas för ditt fordon i bilens ägarmanual. Då lufttrycket varierar med temperatur så bör däckens tryck mätas i början av din körning. Även om du har haft stora temperaturskillnader. När lufttrycket är korrekt så har däcken optimal kontakt med vägen och du har på så sätt bästa möjliga köregenskaper. Om du har lågt lufttryck så belastas sidoväggarna mer och kan skadas. Du har inte heller optimal kontakt och då däcket buktar så har du mer kontakt på däckens skuldror och mindre på mittbanan. Däckens rullmotstånd ökar och bilen drar mer bensin samt att däcken slits snabbare än de borde. Även för högt lufttryck är inte bra, då istället mittytan slits snabbare och igen är kontakten inte optimal.

Inte optimal kontakt mellan vägen och däcket påverkar bilens hantering, där bromssträckan kan bli förlängd, slitaget ojämnt vilket kan försämra egenskaperna även efter lufttrycket senare justeras och sämre stabilitet på vägen. Det är därför viktigt att optimera kontakten så att du har optimala köregenskaper.

Du måste också se till att däckbyte sker mellan sommardäck och vinterdäck. Du ska också se till att rotera däcken mellan varje byte, så att slitaget jämnas ut mellan fram- och bakdäck.  Om du har en elektrisk bil eller kör väldigt mycket, så kan det vara så att du bör rotera däcken oftare än bara då du byter mellan sommar och vinterdäck. Om slitaget skiljer sig mer än 2-3 millimeter i mönsterdjup, så är det dags att rotera däcken. Mönsterdjup bör mätas när du ändå kontrollerar däckens lufttryck, då du bör byta till nya däck då mönsterdjupet går under 4 mm, eftersom viktiga egenskaper börjar minska när du går under 4 mm. Egenskaper som bromssträcka, förmåga att minska vattenplaning och grepp på alla underlag försämras. Kontrollera även dubbarna om du har dubbdäck, de bör inte skilja mer är 25% på antal dubbar mellan de olika däcken.

För mer information angående däckvård och däckservice, besök: https://vianor.se/