Sjekk dekkene minst en gang i måneden

sommerdekk

Dekk er i kontakt med veien hele tiden du har dem på bilen, og de er konstant slitt og kan bli skadet hvis du kjører på noe, kjører over hull og når du parkerer dekkene der dekkene er i kontakt med fortauskanten. Det er derfor viktig å sjekke dekkene regelmessig for å se at de fortsatt er i god stand og fri for skader og sprekker. Denne typen inspeksjon kan gjøres når som helst og gjøres ved å gå rundt i bilen i god belysning og se om dekksiden ser bra ut. Siden det bare tar et minutt, kan det gjøres nesten hver gang du kjører. Hvis du merker noen problemer med en inspeksjon, bør du umiddelbart besøke et dekkverksted og få dem til å inspisere dekkene for å se om skadene er så alvorlige at du bør bytte ut dekket med et nytt dekk, eller om du kan reparere dekket eller om det er trygt. å fortsette å kjøre. Dekkstjenesten som et verksted kan gjøre er verdifullt når du lar eksperter sjekke dekkene dine.

Ved påfylling anbefales det å kontrollere dekkets lufttrykk. Du kan sjekke trykket som er anbefalt for bilen din i bilens brukerhåndbok. Siden lufttrykket varierer med temperaturen, bør dekktrykket måles i begynnelsen av løpeturen. Selv om du har hatt store temperaturforskjeller. Når lufttrykket er riktig, har dekkene optimal kontakt med veien og dermed har du best mulig kjøreegenskaper. Hvis du har lavt lufttrykk, er sideveggene mer belastet og kan bli skadet. Du har heller ikke optimal kontakt, og som dekkkurver har du mer kontakt på dekkets skuldre og mindre på mellomsporet. Dekkets rullemotstand øker og bilen trekker mer bensin og dekkene slites raskere enn de burde. Selv for høyt lufttrykk er ikke bra, da midtflaten i stedet slites raskere og igjen er kontakten ikke optimal.

Den optimale kontakten mellom veien og dekk påvirker ikke bilens håndtering, der bremseavstanden kan forlenges, slitasjen ujevn, noe som kan svekke egenskapene selv etter at lufttrykket senere er justert og dårligere stabilitet på veien. Det er derfor viktig å optimalisere kontakten slik at du får optimale kjøreegenskaper.

Du må også sørge for at dekkendringene blir gjort mellom sommerdekk og vinterdekk. Du bør også sørge for å rotere dekkene mellom hver erstatning, slik at slitasjen blir jevn mellom dekkene foran og bak. Hvis du har elbil eller kjører mye, kan det være at du bør rotere dekkene oftere enn bare når du bytter mellom sommer- og vinterdekk. Hvis slitasjen varierer mer enn 2-3 millimeter i mønsterdybde, er det på tide å rotere dekkene. Mønsterdybde skal måles når du fremdeles sjekker dekkets lufttrykk, så bør du bytte til nye dekk når mønsterdybde går under 4 mm, da viktige egenskaper begynner å avta når du går under 4 mm. Egenskaper som bremseavstand, evne til å redusere vannutjevning og grep på alle overflater forringes. Sjekk også piggene du har piggdekk, de skal ikke skille mer er 25% på antall pigger mellom de forskjellige dekkene.

For mer informasjon om dekkpleie og dekkservice, besøk: https://vianor.no/